CO AKABAS NABÍZÍ

Advokátní kancelář poskytuje právní služby právnickým i fyzickým osobám, zejména v odvětví trestního, obchodního, občanského a pracovního práva, dále též v oblasti práva správního, ústavního, popř. práva autorského.

Můžeme nabídnout právní služby na vysoké odborné úrovni, a to s ohledem na specializaci našich právníků.

Nabízíme komplexní právní služby, čímž se rozumí úplné vyřízení veškerých záležitostí spojených s konkrétní kauzou, např. zajištění notářských zápisů, ověřování listin, znaleckých posudků, výpisů z obchodního rejstříku, výpisu z katastru nemovitostí, apod.

S kanceláří spolupracují též externí daňoví poradci, notáři, soudní znalci a další odborníci, kteří podle potřeby a přání klienta poskytují podkladové konzultace při řešení složitých odborných otázek.

Spolupráce s klientem probíhá standardně především formou jednání v sídle advokátní kanceláře, ale nabízíme též docházení do sídla klienta k jednáním a poskytováním konzultací, popřípadě za účelem předávání potřebných podkladů k jednotlivým kauzám. Nevylučujeme ani spolupráci formou zadávání jednotlivých kauz e-mailem. Pokud jde o stálého klienta, na jeho přání je možné věci konzultovat též telefonicky. Nejvhodnější je kombinace všech způsobů komunikace, a to podle momentální potřeby klienta.

Jsme schopni reagovat velmi pružně a bez prodlení, dle potřeb klienta. V naléhavých případech vyřizujeme věci okamžitě  (např. v případě potřeby trestní obhajoby).

 


 

Ostrovského 3
150 00 Praha 5 - Smíchov
4. patro - č. dveří 4033

Tel: (+420) 603 425 446
E-mail: info@akabas.cz