AKABAS MÁ DOBRÉ VÝSLEDKY

AKABAS je pražská advokátní kancelář, která letos započala 22. rok své existence. Tato kancelář byla původně založena v roce 1996 JUDr. Janem Bébrem jako sdružení dvou advokátů, přechodně byla sdružením tří advokátů pod společným názvem Bébr/Seidlová/Petrů.

V současné době je AKABAS širším seskupením nejen právních zástupců a obhájců, kteří se specializují na určité právní oblasti, ale taktéž dalších odborníků - specialistů na jednotlivé právní i mimoprávní obory.

Naši právní zástupci a obhájci - advokáti a advokátní koncipienti - mají velmi dobré výsledky při zastupování klientů před soudy a jinými státními úřady.

Vynikající výsledky máme zejména ve směnečných řízeních. Díky našim zkušenostem a pečlivosti při přípravě a kontrole podkladů, tj. především samotných směnek a smluv zajištěných směnkou, a díky zkušenostem se zastupováním těchto speciálních směnečných sporů u soudních jednání, je úspěšnost podaných žalob téměř stoprocentní.

Máme též vysoké procento úspěšnosti trestních kauz.

Od roku 2016 spolupracujeme s insolvenčním správcem - umíme správně přihlásit vaše pohledávky do insolvenčního řízení.

 


 

Ostrovského 3
150 00 Praha 5 - Smíchov
4. patro - č. dveří 4033

Tel: (+420) 603 425 446
E-mail: info@akabas.cz