KOLIK V AKABASU ZAPLATÍTE

Běžná praxe advokátní kanceláře je taková, že smluvní odměna může být sjednána jako hodinová nebo paušální.

V případě hodinové odměny se účtuje částka smluvená s klientem dle složitosti případu, a to za každou započatou hodinu práce. U jednorázových drobných právních porad odměna zpravidla nepřesáhne 1.000,-Kč za započatou půlhodinu.

Při paušálně stanovené odměně účtujeme každý měsíc sjednanou částku bez ohledu na rozsah poskytovaných služeb. Paušální odměna bývá stanovena z odhadovaného množství práce s tím, že je většinou nižší, než by byla odměna hodinová. Je tudíž pro klienta výhodnější.

Odměna za právní služby je zpravidla sjednána na základě smlouvy o poskytování právních služeb, uzavřené v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud nedojde k uzavření smlouvy o poskytování právních služeb, je odměna účtována na základě vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Advokátní kancelář je plátcem DPH, jež v současné době činí 21% a připočítává se ke sjednaným částkám odměn.


 

Ostrovského 3
150 00 Praha 5 - Smíchov
4. patro - č. dveří 4033

Tel: (+420) 603 425 446
E-mail: info@akabas.cz