ADVOKÁTI, OBHÁJCI, PRÁVNÍ ZÁSTUPCI V AKABASU

JUDr. Jan Bébr, vedoucí advokát - majitel AK

obhájce, právní zástupce


absolvent Právnické fakulty University Karlovy v Praze

odborný profil:
1969 -1976 Ústav státu a práva Akademie věd
1977 - 1984 odbor legislativy Ministerstva spravedlnosti
1984 - 1990 Svaz invalidů, právník v sociální oblasti
od roku 1991 advokát

specializace:
obhajoby a zastupování před soudy a správními orgány
bytové právo, rodinné právo, převody nemovitostí a majetkové záležitosti
směnky, vymáhání směnečných pohledávek

Mgr. Tomáš Kutnar, advokát

obhájce, právní zástupce


absolvent Právnické fakulty University Karlovy v Praze 

odborný profil:
1998 - 2002 advokátní koncipient 
od roku 2002 advokát

specializace:
obhajoby a zastupování před soudy a správními orgány
trestní právo, zejména problematika dopravních nehod a hospodářské kriminality
zastupování poškozených včetně náhrady škody na zdraví a majetku

občanské právo, pracovní právo, rodinné právo, bytová problematika, převody nemovitostí

Mgr. Ladislav Kozel, advokát

obhájce, právní zástupce


absolvent Právnické fakulty Západočeské University v Plzni
od července 2013 - advokátní koncipient, od ledna 2017 - advokát

jazykové znalosti:
angličtina

specializace:
obhajoby a právní zastoupení před soudy a jinými státními orgány v substituci advokátů
občanské právo, bytová problematika, převody nemovitostí
vymáhání směnečných i nesměnečných pohledávek
trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, pracovní právo

 


 

Ostrovského 3
150 00 Praha 5 - Smíchov
4. patro - č. dveří 4033

Tel: (+420) 603 425 446
E-mail: info@akabas.cz